YÊU CHÚA GIỮA CUỘC ĐỜI
Lm. Nguyễn Văn Tuyên


1. Giữa cuộc đời bon chen Chúa ơi! Xin cho con tìm nhan thánh Chúa. Giữa biển đời xa hoa Chúa ơi! Xin cho con biêt thương ai đói nghèo. Giữa cuộc đời hoang mang Chúa ơi! Xin cho con cậy trông nơi Chúa. Giữa biển đời đa đoan Chúa ơi! Xin cho con biết yêu thương mọi người.

ĐK. Nguồn hạnh phúc nơi Chúa mà thôi, xin cho con trung tín theo Ngài. Nguồn bình an nơi Chúa mà thôi, xin cho con yêu đời bác ái. Và niềm vui nơi Chúa nghỉ ngơi, xin cho con yêu đường thập tự giá. Và niềm vui yêu Chúa yêu người, cho con theo Ngài hết cuộc đời.

2. Giữa cuộc đời cô đơn Chúa ơi! Xin cho con cậy trông nơi Chúa. Giữa biển đời đau thương Chúa ơi! Xin cho con thứ tha xa oán thù. Giữa cuộc đời bơ vơ Chúa ơi! Xin cho con tình yêu trung tín. Giữa chợ đời bôn ba Chúa ơi! Xin cho con phó dâng Cha cuộc đời.

3. Giữa cuộc tình ganh đua Chúa ơi! Xin cho con tình yêu chân chính. Giữa biển tình đam mê trái ngang, xin cho con trái tim yêu trong sạch. Giữa cuộc đời u mê tối tăm, xin cho con tình yêu trong sáng. Giữa biển tình trung trinh thánh ân. Con xin dâng trái tim yêu hòa bình.