CHÚA MUỐN GÌ NƠI CON?
Lm. Nguyễn Văn Tuyên


1. Chúa muốn gì nơi con? Một tâm hồn bé nhỏ, tựa nơi Ngài con kính thờ, xa Ngài đời con sống bơ vơ. Con đi tìm tình yêu phúc lành, con đi tìm niềm vui vững bền, con đi tìm tình Chúa vô biên.

ĐK. Vì xa Chúa con đâu biết náu nương vào ai? Con đâu biết vững tin vào ai? Ôi xao xuyến khó nguy đường dài. Và bên Chúa con vui bước trên đường đi. Loan tin mới đến ai sầu bi. Tựa lòng Chúa lắng lo sợ gì.

2. Chúa muốn gì nơi con? Một linh hồn thánh thiện, một linh hồn khiết tịnh, nguyện cầu Thiên Chúa dưỡng nuôi con. Con đi tìm hồng ân Nước Trời, con đi tìm hạnh phúc cao vời, con đi tìm Thiên Chúa khôn vơi.

3. Chúa muốn gì nơi con? Đời con là lễ thờ, nguyện dâng về Chúa Trời, dẫu rằng đời con quá ngu ngơ. Con đi tìm tình yêu vững bền, con rao truyền tình thương khắp miền, con đi tìm tình Chúa vô biên.