ƠN TRỜI CHO CON
Lm. Nguyễn Văn Tuyên


1/ Cuộc đời rồi qua mau như hoa sớm nở đêm tàn. Cuộc đời rồi qua mau như mây trôi vào quên lãng. Cuộc đời rồi qua đi xuôi tay (biết đâu) đường đi? Cuộc đời rồi qua đi ta còn lại điều chi?

ĐK. Còn lại tình yêu Thiên Chúa cho con yêu người quên mình. Còn lại tình yêu Chúa thôi cho con xây đời đẹp xinh.

2/ Đường trần nhiều gian nan thê lương khổ sầu điêu tàn. Đường trần nhiều cô đơn bơ vơ căm hờn ai oán. Đường trần nhiều chông gai ai vui gieo trồng oan trái? Đường trần về hư vô thiên đường tìm ở đâu?

3/ Tình đời sầu cô đơn mưa rơi đong đầy oán hờn. Tình đời vụt qua nhanh chia ly đau buồn khôn ví! Tình đời vào hư không u mê chôn vùi nhân thế. Tình đời nào thiên thu căm hờn và phù vân?

4/ Đường trần đầy chông gai lo âu khổ sầu nghi ngại. Đường trần đầy bon chen oan khiên cơ hàn u tối. Đường trần nhiều mưa bay chơi vơi tâm hồn tê tái. Đường trần nhiều mong manh hy vọng tìm ở đâu?