KINH MẸ RU
Lm. Nguyễn Văn Tuyên


1. Ngủ đi con nhé, mẹ ru con nè! Nhẹ đong đưa võng, mẹ ước với mong, cho đời con mẹ vui ánh trăng thề. Ngủ đi con nhé, này con thơ bé! Cầu Chúa chở che, à á ới a! Thờ Chúa thiết tha, tình hiếu mẹ cha.

ĐK. Ru con lệ thấm bờ môi. Ru con ơn trời muôn lối. Ru con, theo Chúa dẫn đường. Ru con, tình mẹ yêu thương.

2. Mẹ ngân câu hát hòa theo cung đàn. Nguyện dâng phó thác ngày tháng Chúa ban. Xin đời yên hàn, ân phúc tuôn tràn. Lời ru tha thiết, trời cao xanh biếc. Mẹ khấn ngày đêm, đời sống ấm êm. Thờ Chúa khắc ghi, dù khó ngại chi.

3. Mẹ ơi Mẹ hỡi! Mẹ Ma-ri-a. Cùng Mẹ con hát, à á á ơi! Xin Mẹ Chúa Trời ban phúc cho đời. Mẹ ơi Mẹ hỡi! Mẹ ơi Mẹ hỡi! Lời thánh Mẹ ru thờ Chúa Giêsu, thập giá mến yêu, tình Chúa huyền siêu.