KINH YÊU THƯƠNG
Lm. Nguyễn Văn Tuyên


1. Quỳ bên nhau cầu khấn cho nhau, thề trung trinh lời hứa ban đầu. Quỳ bên nhau thành kính nguyện cầu, thề yêu nhau dù nhiều thương đau. Quỳ bên nhau dâng lời nguyện ước, lời van xin Thiên Chúa dủ thương. Lời van xin thiết tha từng ngày, thề yêu nhau muôn đời chẳng phai.

ĐK. Tình một đời bây giờ lên ngôi. Tim ngân nga hát trong nắng mới, mãi luôn sắt son, nắng mưa không sờn, giữ cho tình yêu chúng con vuông tròn. Nguyện một đời gia đình chung xây, tay trong tay khấn xin phó thác, tín trung yêu thương, khó nguy coi thường, Chúa ban mùa xuân phúc vinh thiên đường.

2. Quỳ bên nhau cùng nắm tay nhau, thề ghi sâu lời hứa ban đầu. Quỳ bên nhau thành kính nguyện cầu, thề yêu nhau dài cho mai sau. Quỳ bên nhau chung lời nguyện ước, lời ca khen Thiên Chúa tình thương. Lời tri ân thành kính cha mẹ hiền. Lời van xin cho tình bình yên.

3. Quỳ bên nhau cùng ngước lên cao, thề trinh nguyên lời hứa hôm nào. Quỳ bên nhau trái tim dạt dào, tình trao nhau bền với trăng sao. Quỳ bên nhau dâng đời mộng ước, lời van xin Thiên Chúa dủ thương. Mẹ Maria dẫn đưa đường về, cùng Maria đi về trời quê.