LỜI CẦU TRONG ĐÊM
Lm. Nguyễn Văn Tuyên


1. Từng tiếng khóc, từng tiếng thở dài vang trong đêm trường, Ngài ơi có hay? Giòng nước mắt cùng với lời kinh thiết tha ân tình, con xin Ngài lắng nghe.

ĐK. Này Chúa hỡi Chúa có thấu chăng, đời con muộn phiền lời kinh nghẹn ngào. Này Chúa hỡi Chúa hãy lắng tai, Chúa đến với con nghe lời khấn cầu.

2. Từng tiếng nấc, lệ mi dâng trào thao thức canh dài, Ngài ơi có hay? Tìm đến Chúa, ngàn nỗi phiền lo, phó thác nơi Ngài vì Chúa nguồn ủi an.

3. Từng tiếng hát lời kinh dâng Ngài đêm đêm nguyện cầu, Ngài ơi có hay? Tình mến Chúa, tình nghĩa mẹ cha, mến yêu thuận hòa, kính Chúa Trời thiết tha.

4. Từng tiếng trách, từng tiếng gọi mời, đi theo tình đời, Ngài ơi có hay? Niềm xác tín, tình Chúa mà thôi, tín trung nơi Ngài, nguyện Chúa gìn giữ luôn.