CHO CON KHÁT KHAO
Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh

1. Chúa chính nguồn tình yêu là dòng suối mát trong dịu êm, Chúa biến đổi đời con được trở nên nhân chứng tin mừng. Tưới mát cuộc đời con bằng hồng phúc bát ngát cao vời, bằng niềm tin thắp sáng giữa đời, bằng mạch suối thánh ân diệu vời

ĐK: Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn hạnh phúc của con. Xin cho con biết yêu Ngài sống trong Ngài giữa chốn trần gian. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn mạch suối hồng ân. Xin cho con biết yêu Ngài sống trong Ngài và chết trong Ngài.

2. Những khát vọng trần gian là hạnh phúc chóng qua mà thôi. Hãy giữ lòng thảnh thơi và truyền rao chân lý Nước Trời. Chúa chính nguồn sự sống là mạch suối con vẫn mong chờ, được tình Chúa chẳng khát bao giờ, Ngài là Đức Chúa con phụng thờ.

3. Thế giới còn khổ đau nhiều người vẫn sống trong lầm than. Bao tâm hồn ngủ mê tìm lợi danh nơi chốn gian trần. Chúa vẫn mời gọi con hãy trở nên men muối giữa đời, mở lòng ra chia sẻ với người, để tình Chúa chiếu soi rạng ngời.