NIỀM CẢM THÔNG
Phạm Quang

1. Khi tôi đau khổ, tôi đã cảm thông với người khổ đau. Khi tôi nghèo đói lúc đó mới biết đói nghèo thế nào. Khi tôi gian nan, tôi đã sớt chia với người khốn cùng. Khi tôi lầm lỡ, tôi đã thấu được con người yếu đuối.

ÐK: Lạy Chúa, bước đường Chúa đi, cuộc đời kết thân với đám dân nghèo. Lạy Chúa, Chúa đã cảm thông thân phận con người và bao yếu đuối. Lạy Chúa, Chúa đã thứ tha loài người ghét ghen kết án thập hình. Lạy Chúa, những lời Chúa ban cho người dõi theo Tin Mừng hôm nay.

2. Khi tôi cô độc, tôi đã cảm thông với người lẻ loi. Khi tôi trầm lắng, lúc đó mới thấy sống là thế nào. Khi tôi bơ vơ, tôi đã sớt chia với người bất hạnh. Khi tôi lạc lõng, tôi đã thấu được con người gắn bó.