ĐOÀN NGƯỜI ANH DŨNG
Lm. Mi Trầm

Đk. Đoàn người anh dũng hiên ngang tiến ra pháp trường. Gian nan luôn coi thường, niềm tin luôn bừng sáng. Đoàn người anh dũng hiên ngang tiến ra pháp trường. Gian nan luôn coi thường, niềm tin điểm tô thiên đàng.

1. Đây Thiên Chúa gọi ta: tiến tới. Vượt ngàn muôn thánh giá: tiến tới. Ta tiến tới quê Thiên Đàng, hiểm nguy sá gì.

2. Theo bước các thiên thần: tiến tới. Nhìn về quê vinh phúc: tiến tới. Ta vững bước trên đường đời, Việt Nam sáng ngời.

PDF