BA VUA LÊN ĐƯỜNG
Giang Ân

ĐK. Từ Đông Phương Ba Vua lên đường. Tiến về Bê-lem tìm Ngôi Sao sáng. Nơi Chúa sinh ra trong cảnh cơ hàn. Chỉ có Chiên Lừa làm hơi ấm đêm đông.

1. Ba Vua dâng tiến Chúa Hài Nhi: Vàng - Nhũ Hương - Mộc Dược làm lễ dâng lòng thành. Với niềm hỷ hoan mừng Vua giáng thế. Sinh xuống gian trần vì yêu thương chúng nhân.

2. Ba Vua chiêm bái Chúa Hài Nhi. Nhìn Bé Thơ dịu dàng lòng mến yêu đầy tràn. Chúc tụng tôn vinh tình yêu giáng thế. Ban xuống cho đời nguồn bình an chứa chan.