CHA ĐÃ GỌI CON
Giang Ân

1. Cha đã gọi con, khi con còn trong lòng mẹ. Cha đã đặt tên con, khi con vẫn chưa hoài thai. Còn tình nào cao hơn thế, yêu con yêu cả cuộc đời. Còn tình nào sâu hơn thế, yêu con hiến trao thân mình. Tình Ngài thật bao la, bao la ân tình Cha.

ĐK: Con xin hiến tế cuộc đời con đây, mong đem tình con đáp đền tình Chúa. Xin cho con đây luôn mãi trung thành, lời Ngài gọi con từ thuở ban đầu.

2. Cha đã gọi con, tuy con là thân hèn mọn. Cha đã gọi con đi, sai con đến trong trần gian. Dù đường đời bao nguy khó, tay Cha nâng đỡ từng ngày. Dù phận hèn con yếu đuối, Ơn Cha sẽ ban thêm nhiều. Thì này đời con đây, dâng Cha, dâng về Cha.

3. Năm tháng đời con, bao la tình Cha vời vợi. Cha dắt dìu con đi, khi con bước chân buồn tênh. Rồi từng ngày con thao thức, mong sao ơn nghĩa đầy tràn. Lời của Ngài con ghi nhớ: mênh mông lúa đang trên đồng. Thợ Gặt được sai đi, sai đi khắp trần gian.

4. Con ước nguyện sao: cho con bền tâm từng ngày. Ngay lúc gặp nguy nan, con không trối trăng niềm tin. Mặc trần đời bao sóng gió, ra khơi con vững một lòng. Lời của Ngài ban sức sống, cho con bước đi trong đời. Còn sợ gì nguy nan, nguy nan con sợ chi!