CA KHÚC LÊN ĐỀN


ĐK: Nào cùng nhau ta đi lên đền. Nào cùng nhau ta đi lên đền, thờ Thiên Chúa cất tiếng hòa ca. Nào cùng nhau ta đi lên đền. Nào cùng nhau ta đi lên đền, thờ Thiên Chúa cảm mến tôn thờ.

1. Dâng lên Cha tình vạn màu, dâng lên Cha đời vạn sầu và niềm tin còn đang chơi vơi trong sóng. Đưa hai tay hồn nguyện cầu, dâng con tim lòng nghẹn ngào. Về nơi đây, nguyện xin Cha thấu tình con.

2. Sức sốngmới đầy tràn đầy, dâng lên Cha ngày từng ngày đượm mồ hôi và lao công trên nương rẫy. Đưa hai tay hồn nguyện cầu, dâng con tim lòng nghẹn ngào. Về nơi đây nguyện xin Cha thấu tình con.

3. Đây thân con đầy mỏi mòn, mái tóc nhuộm đầy bụi đời, quỳ đôi chân nặng đôi vai mang thánh giá. Đưa hai tay hồn nguyện cầu, dâng con tim lòng nghẹn ngào. Về nơi đây nguyện xin Cha thấu tình con