NHẬP LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
Quốc Vinh


ĐK. Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, các tầng trời mở ra và Thánh Thần lấy hình bồ câu đậu xuống trên Người. Và khi ấy có tiếng Chúa Cha từ trời tuyên phán: “Đây là Con chí ái của Ta, làm vui thỏa lòng Ta”.

1. Phần tôi, tôi thanh tẩy anh em bằng nước, nhưng Đấng đến sau tôi sẽ thanh tẩy anh em bằng Thánh Linh với lửa hồng.

2. Đấng Cứu Tinh đã chịu phép rửa nhằm đổi mới con người cũ chúng ta, để phục hồi bản năng sa ngã và mặc cho tấm áo trường sinh.