HÃY ĐẾN MÀ XEM
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Thưa Thầy! Thầy ở đâu? Thầy ở đâu? Thầy ở đâu? Hãy đến mà xem thắc mắc làm chi, hãy đến mà xem. Thắc mắc làm chi nơi Thầy ở hãy đến mà xem, và lưu lại với Thầy thì sẽ biết Thầy sống nơi đâu.

ĐK. Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa đi tội đời. Ngài là Con Chúa, Ngài là Đấng Thiên Sai. Ngài là Chiên Hy Tế để cứu rỗi nhân loại.

2. Theo Ngài tràn niềm vui vì trong tim thật bình an. Chúa sống cùng ta, sánh bước cùng ta, gánh vác cùng ta. Có Chúa kề bên trong từng ngày từng bước nở hoa. Từng vui buồn có Ngài thì sẽ thấy đời sống an vui.

3. Ai còn tìm lợi danh, tìm giàu sang thật hoài công. Những thứ ngoài thân sẽ héo tàn nhanh, sẽ chán thật mau. Hãy kiếm niềm vui trong phục vụ lòng sẽ thảnh thơi. Tình yêu Ngài vững bền là bến sống tìm đến neo thuyền.