MÙA XUÂN CHÍN
Lm. Nguyễn Duy

1. Kính dâng Ngài mùa xuân (ư) vừa đến. Kính dâng Ngài làn gió xuân (ư) dịu êm. Kính dâng Ngài trời xuân nắng bên thềm, Gọi con cất cao lời khấn xin.

ĐK: Dâng lên Chúa mùa xuân, mùa xuân ước mơ hạnh phúc. Con tha thiết nguyện xin, mùa xuân chứa chan hồng ân.

2. Kính dâng Ngài ngày xuân (ư) nguyện ước. Kính dâng Ngài lời chúc xuân (ư) thành tâm. Chúc muôn người một năm mới an lành, Niềm hạnh phúc tuôn tràn thế gian.

3. Kính dâng Ngài tình xuân (ư) nồng ấm. Kính dâng Ngài lòng mến thương (ư) trào dâng. Ước mong hoài tình yêu Chúa kêu mời: Cả thế giới đi vào cõi xuân.