VIÊN NGỌC QUÝ
Sr. Têrêsa1. Trái tim bé nhỏ, cõi lòng đầy hân hoan. Bông hoa ẩn kín không khoe sắc, luôn nhẹ nhàng. Hy sinh âm thầm gói trọn làm hành trang. Chứnh nhân tình yêu Chúa, hạnh phúc Thiên đàng.

ĐK. Viên ngọc quý chôn giấu trong ruộng đồng. Người tìm ngọc quý không màng đến lợi danh. Dành vinh quang cho Chúa trọn tấm lòng thành. Tâm hồn trong sáng với trí sạch lòng thanh.

2. Trắng trong khiêm hạ, nét đẹp từ bên trong, như viên ngọc quý đang chôn giấu trong ruộng đồng. Giê-su chính là Đối tượng lòng cậy trông. Khấn xin thuộc về Chúa, nguồn suối khát mong.

3. Sống trên gian trần mỗi ngày là hồng ân, ca vang tình Chúa, trao nhau mối giây tình thân. Con xin chúc tụng, cảm tạ và tri ân, ân tình của Thiên Chúa, ngọc quý tâm hồn.