LỜI KINH LÊN TRỜI
Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Lời kinh kính tiến trời cao, ngợi mừng tiếng kinh dạt dào. Từng giờ của lễ đơn sơ, dâng lên theo làn hương mới. Một đời tận trung Chúa ơi! Vì Ngài Thiên Chúa con thờ, vì Ngài là Chúa muôn loài, vì Ngài là Chúa tình yêu.

ĐK. Yêu Chúa là điều chính đáng, yêu Ngài cuộc đời hỉ hoan, yêu Ngài hồn con say mến. Yêu Chúa là niềm vinh phúc, yêu Ngài ngàn đời cậy trông, Chúa nguồn phúc lộc ước mong.

2. Đời con Chúa biết ngàn xưa, thuộc về Chúa thôi muôn đời. Dù rằng đời có phôi phai, ngu ngơ theo đời ngang trái. Tìm về nhà Cha dấu yêu, lệ mừng câu hát sum vầy. Vì Ngài là Chúa nhân từ, vì tình Ngài mãi thiên thu.

3. Từ khi Chúa đã gọi con, rộn ràng tiếng ca ngập hồn. Tình Ngài thật quá cao sâu, trao ban Ngôi Trời yêu dấu. Nhìn về trời cao Chúa ơi! Chờ ngày bên Chúa muôn đời, phụng thờ một Chúa khoan hồng, nơi Ngài hồn mãi cậy trông.