TÌNH CHÚA TRONG THINH LẶNG
Lm. Nguyễn Văn Tuyên


1. Trong thinh lặng cuộc đời con tìm Chúa, nguyện cầu Chúa nghe tiếng con nài xin, đường trần gian chông gai nào sá gì. Ngài ở bên con soi đường đưa lối!. Chúa hỡi! Con yêu Chúa không hề ngơi. Chúa hỡi! Con yêu Chúa hết linh hồn. Một niềm tin nơi Chúa con thờ kính. Một đời con theo Chúa vua tình yêu.

ĐK. Cuộc đời con từ nay thuộc về Chúa. Chúa mời con loan tin đến muôn nơi, Đức Kitô Ngài chết cho nhân thế. Nào bạn hỡi ta cùng tay nắm tay, phục vụ Chúa nơi người đang khổ đau, giúp tha nhân và dựng xây nước trời.

2. Trong gian khổ từng ngày con cần Chúa, khẩn cầu xin Thiên Chúa ơn cậy trông, từng ngày qua gian nan nhiều khổ sầu. Ngài dìu con theo con đường thánh giá! Chúa hỡi! Con theo Chúa không hề lui. Chúa hỡi! Con theo Chúa trót cuộc đời. Một lòng đi theo Chúa không lùi bước. Một đời đi theo Chúa tim tràn vui.

3. Trong an bình tình hồng con thờ Chúa, Ngài dủ thương chúc phúc cho đời con. Này tình yêu hương hoa nở thắm nồng. Tình trời cho con dâng về Thiên Chúa. Chúa hỡi! Con tin Chúa Vua Tình Yêu. Chúa hỡi! Con tin Chúa yêu con nhiều. Một tình yêu trung tín dâng về Chúa. Một tình yêu đoan hứa không đổi thay.