HÁT LÊN TÌNH NGÀI
Linh Nguyên


1. Ngài là tình yêu cao vời tựa biển khơi. Tình Ngài yêu con muôn đời và luôn mãi. Dù bao nhiêu lỗi tội, dù bao nhiêu phản bội nhiều lần đã đi hoang nhưng Ngài hằng thương tha.

ĐK: Xin tri ân Ngài mãi mãi con hát ca, hát lên muôn đời tình Ngài yêu nhân thế. Cho con luôn hằng yêu Chúa luôn mãi thôi. Giữ lòng trung trinh theo Chúa suốt cuộc đời.

2. Ngài là nguồn suối thánh ân không hề ngơi. Là nguồn ơn thiêng cho cuộc đời nhân thế. Nguyện xin ơn Chúa Trời gìn giữ con sớm chiều, vì cuộc sống con đây luôn cần Ngài bên con.

3. Là nguồn ủi an những khi con sầu vơi. Là vầng dương soi khi lầm đường sai lối. Hồn con trông đến Ngài nguồn yêu thương ngút ngàn, để được Chúa thương ban con được sự bình an.

4. Trọn cuộc đời con hiến dâng lên Ngài ơi. Đường đời chông gai bao kẻ thù gian ác. Thì con xin Chúa hằng dìu con qua biển đời vì Ngài ở bên con, con còn sợ chi ai.