ĐẦU XUÂN DÂNG LỄ
Giang Ân


1. Đong con tim con tim thật đầy, trên đôi tay đôi tay mọn hèn. Ngày xuân hiệp dâng Bánh Rượu lên Chúa, đời con bao mùa mưa nắng. Đông qua thu hạ đến xuân về, bao nhiêu ân huệ Chúa ban. Một mùa xuân, một mùa xuân rộn vang tiếng ca.

2. Dâng lên Cha hương hoa đầu mùa, dâng yêu thương bao nhiêu là vừa. Tình Cha rộng ban tháng ngày chan chứa, đời con dâng gì cho xứng. Ơn Cha cao tựa Thái Sơn và bao la hơn cả biển khơi. Lời tạ ơn, lời tạ ơn ngày xuân thiết tha.

3. Khi xuân sang muôn hoa nở vàng, bao em thơ vui xuân rộn ràng. Đầu xuân nguyện dâng khói trầm nghi ngút, đời con xin làm hy lễ. Bao nhiêu vui buồn đã qua rồi, xuân sang an bình khắp nơi. Ngày đầu xuân, ngày đầu xuân niềm vui chứa chan.

4. Xuân ơi xuân, xuân đang ngập tràn, trong con tim yêu thương nồng nàn. Một năm còn bao lỗi lầm vương vấn, giờ đây xin Ngài tha thứ. Cho con vui mừng đón xuân về, tâm tư chan hoà mến yêu. Chuyện buồn vui, chuyện buồn vui ngày xuân đã qua.