VỚI NGÀN TRĂNG SAO


ĐK. Với ngàn trăng sao (muôn ngàn vì sao) con hòa tấu dâng lời ngợi ca: Kính chào Mẹ. (giữa vầng hào quang. Ngời sáng ánh nhiệm mầu. (Là tiên nương trên vầng nhật nguyệt) và cao sang hơn mầu sương tuyết, thần sứ khiêm cung kính chầu.

1/ Thiên Thần mừng vui kính chào Mẹ, hòa vang những điệu đàn ca. Chúa Trời đã đặt hào quang, chức cao Nữ Vương quyền năng.

2/ Đời con là hoa kính dâng Mẹ, niềm vui bé nhỏ thành kính, hãy nhâtình thương, đoái ban phút giây bình an