ĐẾN TRÌNH DIỆN CHA
Lm. Nguyễn Duy

1. Này con đến để trình diện Cha khi con giã từ cuộc đời. Này con đến để trình diện Cha, bên anh em lần cuối tiễn đưa.

ĐK. Và con mang theo niềm hi vọng, niềm tin tưởng của kiếp người mọn hèn. Cả những đam mê, bao tháng ngày lận đận với mối tình si. Và trong yêu thương, trong an bình, con bắt đầu một cuộc sống mới: Khi Cha giang tay tặng ban Nước Trời, cho con bên Cha hạnh phúc nghỉ ngơi.

2. Tựa như cánh vạc kêu sương, mong bay thoát khỏi đêm trường. Hồn con những tháng ngày hoài hương, mong an vui về cõi thiên đường.

3. Từng năm tháng với nhiều buồn vui, hôm nay gởi lại cuộc đời. Niềm tin hướng đến một ngày mai, trong vinh quang người sẽ thấy người.

4. Nguyện xin Chúa mở lòng từ nhân, thương tha thứ mọi lỗi lầm. Để con xứng đáng được hiệp thông, trong yêu thương tình Chúa vô cùng.

ENCORE