DÂNG CHÚA THÁNG NĂM
Lm. Nguyễn Văn Tuyên


ĐK. Dâng Chúa tháng năm vui buồn. Dâng Chúa âu lo nhọc nhằn. Cuộc đời nhiều nỗi gian truân. Con tin Chúa thương đời con. Đôi mắt ngước trông lên Ngài. Tay chắp dâng kinh van nài. Bên Ngài đời có tương lai, hiên ngang bước đi theo Ngài.

1/ Chúa ơi! Bên con cùng đi, nài Chúa dưỡng nuôi phù trì. Đời sẽ an vui bình an, rộn ràng ngàn khúc hát hân hoan

2/ Chúa ơi! Tin yêu đời sau, nguyện sống mến thương đẹp mầu. Thờ Chúa yêu thương vị tha, thuận hòa tình hiếu nghĩa thiết tha.

3/ Chúa ơi! An vui dường bao, tình Chúa ấm êm ngọt ngào. Đồng lúa xanh ươm niềm tin, lệ mừng ngàn khúc hát tôn vinh.