YÊU MẾN ANH EM
Đỗ Vy Hạ


ĐK: Yêu mến anh em là sống chu toàn giới luật. Yêu mến người lành và yêu thương kẻ gian ác. Chính do tình yêu mà chúng ta được cứu độ. Thành con Chúa Trời và thành bạn hữu Chúa Ki-tô.

1. Noi gương Chúa năm xưa tình yêu cao vời khôn sánh. Đã hiến thân hy sinh làm giá cứu chuộc ngàn dân. Ta hãy mến thương nhau tình yêu xoá tan hận thù. Hãy tìm lời ủi an nâng đỡ nhau khi lầm than.

2. Tình thương Chúa vô bờ dành cho những người công chính. Biết kính tôn uy Danh và sống mến yêu cậy tin. Ai cử xử ôn hoà, từ bi, nhân hậu, dịu dàng. Sẽ tìm được bình an ơn Chúa thương ban tràn lan.

3. Ai yêu mến anh em và ai sẵn lòng tha thứ. Chúa sẽ luôn khoan dung ngàn lỗi Chúa cũng bỏ qua. Ai dẫn dắt anh em lìa xa những nẻo gian tà. Sẽ chuộc được mạng sống trong Nước vinh quang của Cha.