TÌNH HIỆP THÔNG
Minh Tâm


1. Xin dâng Chúa lời tạ ơn lời tạ ơn vang mãi không ngừng. Giáo Hội Việt Nam hôm nay như gia đình của Thiên Chúa. Hiệp thông trong đức tin, hiệp thông trong mến yêu hiệp thông cùng đoàn dân Chúa trên khắp hoàn cầu.

ĐK: Xin dâng Chúa Giáo Hội Việt Nam, xin ban xuống phúc lành bình an, muôn người chung sức chung lòng xây dựng Giáo Hội hiệp thông. Xin dâng Chúa Giáo Hội Việt Nam, luôn khao khát sống tình hiệp thông, nên một trong Chúa muôn đời là hạnh phúc đoàn con ước mong.

2. Xin cho những người tin Chúa luôn tha thiết yêu mến mọi người. Tất cả là anh em nhau trong gia đình cùng vui sống. Hiệp thông khi khổ đau, hiệp thông khi sướng vui tình thương rạng ngời tươi sáng tô thắm cuộc đời.


PDF