XUÂN TƯƠI ĐÃ VỀ
Sr. Têrêsa

ĐK. Xuân đã đến đây rồi, đàn em bé hát ca vui cười. Tung tăng khoe áo mới, đón chào mùa xuân thắm tươi. Xuân đã đến đây rồi, lộc năm mới Chúa ban cho đời. Tươi như hoa sắc thắm, sáng ngời xuân khắp nơi.

1. Chắp đôi tay nguyện cầu, xin Chúa cho cha mẹ sống lâu. Để con đáp đền ơn sâu, ơn cha nghĩa mẹ như hoa thắm mầu.

2. Ngước trông lên Quê Trời, xin Chúa Xuân cho người khắp nơi. Bình an sống đời vui tươi, như hoa mai vàng đong đưa vẫy mời.

3. Tiếng chim ca trên cành, đang líu lo vang hòa đón xuân. Đẹp thay nắng trời trong xanh, xuân tươi đã về xin ơn phúc lành.