LẠY THẦN LINH
Lê Quang Ánh


1. Lạy Thần Linh Thiên Chúa Ngôi Ba. Lạy Thần Linh nhân ái cao xa. Xin Ngài ngự đến thắp lên lửa mến. Đường trần gian nay quá khô khan lòng người nay u tối mê man. Xin Ngài ban xuống thánh ân nồng nàn.

ĐK. Lạy Thần Linh sáng tạo từ trời cao chiếu soi là lửa thiêng là tình mến suối dạt dào ơn. Thánh Linh xin Ngài viếng thăm. Đoái thương ban bảy ơn lành.

2. Lạy hồng ân Thiên Chúa cao sang. Lạy tình thương Thiên Chúa vinh quang ôi nguồn tia sáng chiếu soi hồng phúc. Là nghỉ ngơi trong lúc bôn ba là ủi an trong lúc đau thương. Xin dọi chân lý canh tân địa cầu.

3. Đường vòng vo xin uốn cho ngay. Lòng lạnh băng xin đốt yêu say tâm hồn thương tích chữa cho lành mãi. Ngọn lửa thiêng xin đốt trong con mạch tình thương ban xuống không ngơi. Cho tình yêu đến canh tân địa cầu.