BÁC ÁI TỪ BI
Gioan Minh


1. Bác ái soi lối những người tội lỗi. Ta thực hiện bác ái từ bi. Bác ái mục đích của hết mọi người.

ĐK: Ta thực hiện bác ái từ bi. Ta thực hiện bác ái từ bi. Ta thực hiện bác ái từ bi.

2. Bác ái như Chúa sẵn sàng tha thứ. Ta thực hiện bác ái từ bi. Bác ái yêu mến những kẻ địch thù.

3. Bác ái thăm viếng trao nguồn sống mới. Ta thực hiện bác ái từ bi. Bác ái Trinh Nữ gương soi muôn đời.

4. Bác ái đưa đến cuộc đời công chính. Ta thực hiện bác ái từ bi. Bác ái luôn nhắc ta phải công bình.

5. Bác ái liên kết muôn người trong Chúa. Ta thực hiện bác ái từ bi. Bác ái đưa đến những cảnh thái hòa.