TÌNH YÊU MÃNH LIỆT
Nguyễn Chánh


ĐK. Tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy một ngọn lửa thần thiêng bừng cháy.

1/ Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu. Sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. Ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu, ắt sẽ bị người đời khinh chê.

2/ Xin hãy đặt vào trong cõi lòng anh, hãy đặt nơi lòng chàng đừng quên. Như chiếc ấn đặt vào cuộc đời để làm chứng tình yêu mãi mãi thuộc về người tôi thương.