CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM C (Tv. 90)
Lm. Thái Nguyên


1. Bạn sống trong sự chở che của Đấng Tối Cao, bạn cư ngụ dưới bóng Đấng toàn năng. Hãy thân thưa: "Chúa là chiến luỹ nơi đời con náu nương. Lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài".

ĐK. Lạy Chúa! Xin hãy ở, hãy ở cùng con Chúa ơi! Hãy ở cùng con lúc gian nan.

2. Và đây tai nạn sẽ không chạm đến xác thân và oan nghiệt không bén tới nhà ngươi. Vì Chúa đã ra lệnh Thiên Sứ luôn hằng chăm sóc ngươi. Gìn giữ ngươi trên khắp mọi nẻo đường.

3. Này đây Ta sẽ giải thoát người nhận biết Ta, và che chở người biết kính sợ Ta. Người kêu lên Ta đã nghe thấu, cứu người trong bể dâu. Ban phúc vinh Ta luôn ở cùng người.

PDF
ENCORE