BƯỚC VÀO NHÀ CHÚA
Mi Giáng


1/ Bước vào nhà Chúa hôm nay nắng loang trải đường. Bước vào nhà Chúa muôn hoa sắc hương tưng bừng. Bao ngày chờ mong hôm nay hạnh phúc trào dâng, đem tình yêu đến xin Chúa dủ thương chúc lành.

ĐK: Tâm tư hân hoan con sánh vai bước vào nhà Chúa, tay đan trong tay con háo hức dâng lời ước thề. Yêu thương dâng cao hai trái tim kết hiệp nên một, Nguyện cùng sánh vai đi bên nhau cùng đất cuối trời.

2/ Bước vào nhà Chúa lao xao gió xoay lá vàng. Bước vào nhà Chúa chim muôn hát vang chúc mừng. Cây tình trồng lâu hôm nay vừa chớm mùa hoa, xin tình yêu Chúa cho kết trái ngon của lành.

3/ Bước vào nhà Chúa mây xanh vấn vương tơ trời. Bước vào nhà Chúa xôn xao lá hoa kết lời. Khơi nguồn tình thơ dâng trào òa vỡ trời mơ, phún trào nhạc ý cung tiến Chúa cả đất trời.