CẢM TẠ CHÚA XUÂN
Lm. Nguyễn Duy

1, Xuân đã đến đầy rồi mang những hy vọng tô thắm cuộc đời. Ca khen Đức Chúa Trời ban cho con người mùa xuân thắm tươi. Xuân đã đến đây rồi mang những hy vọng tô thắm cuộc đời. Vang câu hát tiếng đàn ca khen Chúa Trời hằng yêu thương ta.

ĐK. Xuân sang, xuân sang, xuân sang, xuân sang đời người thêm thắm tươi. Cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ tình Ngài yêu thương ta.

2. Xuân đã đến đây rồi kìa ánh xuân hồng tỏa khắp muôn nơi. Hoa khoe sắc khoe màu dưới ánh nắng hồng của vầng Thái Dương. Xuân đã đến đây rồi đàn én tưng bừng tung cánh trở về. Bao nhiêu nỗi cơ cực nay đã theo giòng thời gian trôi đi.

3. Xin dâng Đức Chúa Trời bao nỗi lao nhọc đã đến trong đời. Xin Thiên Chúa nhân lành thánh hóa cuộc đời từng người chúng con. Xin dâng Đức Chúa Trời bao nỗi vui buồn nay đã qua rồi. Xin Thiên Chúa nhân lành cho con trông cậy ở Ngài luôn luôn.