CHÚA HẰNG THƯƠNG YÊU
Vũ Đình Ân


1. Chúa ơi, Chúa như người mẹ nâng niu, Chúa như người mẹ cưng chiều đời con Chúa hằng thương yêu. Chúa ơi, đời con nhiều lúc mộng mơ, đời con nhiều lúc ơ thờ, quên Chúa con quên phụng thờ.

ĐK. Nhưng Chúa hằng thương yêu, yêu thương con mãi mãi, yêu thương con suốt đêm ngày, lo cho con từng phút giây, đời con mới có ngày hôm nay.

3. Chúa ơi, sánh chi trời biển cao xa, sánh chi được lòng hải hà, tình yêu Chúa thật bao la. Chúa ơi, nhiều khi cuộc sống đời con, niềm tin chợt đã hao mòn, tình Chúa vẫn luôn vẹn tròn.

4. Chúa ơi, tháng năm cuộc đời trôi đi, vấn vương bụi trần những gì, hợp hoan những ngày chia ly. Chúa ơi, dù con bội ước nhiều phen, đời con sầu héo ươn hèn, tình Chúa cao sâu vẹn tuyền.