MỪNG CHA NHÂN ÁI
Lm. Nguyễn Duy

ĐK: Mừng Cha nhân ái ngàn lời (Khúc ca muôn đời) Giu-se Danh Thánh rạng ngời, Giu-se nhân đức tuyệt vời quyền uy bên Chúa Ba Ngôi đoái thương thêm sức hộ phù dẫn đưa con cái từng giờ về quê yêu dấu mong chờ.

1. Với muôn lời ca như trầm hương, đoàn con mừng Cha nhân ái. Nguyện xin Ngài thương dắt dìu tháng ngày. Đoàn con đi giữa trần gian, nguyện xin Thánh Cả ủi an.

2. Chúng con mừng vui vang lời ca, hợp nhau cùng dâng lên Chúa. Bài thơ dệt muôn nắng hồng thắm tình. Nhờ ơn Cha thánh hiển linh hoà thêm ý nhạc kính tin.