CẦU CHO CHA MẸ 6
Lm. Nguyễn Văn Tuyên


1. Muôn đời ghi nhớ ơn Trời đã dành cho con. Công ơn Cha Mẹ ủ ấp nuôi con tháng ngày. Đền sao cho xứng tình mến đong đầy biển khơi. Tiếng ca nghẹn lời, cầu Chúa thương mẹ thương Cha.

ĐK. Chúa đã dạy con tôn kính yêu thương Cha Mẹ. Chúa đã làm gương trong nhà Na-za-rét. Này con theo Chúa, thảo kính Cha Mẹ mến yêu. Nắng mưa sớm chiều. Thề quyết giữ đạo làm con.

2. Dâng lời kinh tối lên Ngài khấn cầu cho Cha. An vui tuổi già đàn cháu yêu thương thiết tha. Cầu xin Thiên Chúa gìn giữ ban tràn hồng ân xuống trên Cha hiền để mái gia đình khang an.

3. Tâm hồn thổn thức mỗi lần khấn nguyện cho Mẹ. Xin Cha trên trời gìn giữ thương yêu suốt đời. Hồn con ghi nhớ từng phút bên Người Mẹ yêu. Chúa ban cho Mẹ hạnh phúc với đàn con ngoan.