NGUYỆN XIN THÁNH CÊCILIA
Đinh Công Huỳnh


1. Một trinh nữ tâm luôn khiết tịnh hằng mơ ước trao dâng thân mình, tuổi xuân trong trắng ôi đẹp xinh. Người là chính Cê-ci-li-a dệt tình khúc dâng cao bay xa, tỏa hương thơm ngát nơi thiên tòa.

ĐK. Nguyện xin thánh nữ đoái thương cầu thay nguyện giúp chúng con hằng giữ cho tâm hồn trong sáng. Từ nơi thiên quốc cao sang cầu xin Thiên Chúa chí nhân đổ xuống ơn can đảm hồn xác.

2. Người đã sống kiên trung anh hùng nguyện theo Chúa cho bao roi đòn, trở nên nhân chứng với lòng son. Người mạnh mẽ kiên gan tin yêu chẳng nhụt chí cho bao thương đau, vì luôn có Chúa trong tâm hồn.

3. Người được Chúa thi ân muôn vàn vì được thấy hai bên thiên thần, ngày đêm nâng đỡ trong hồng ân. Người đã sống chuyên chăm hy sinh vì lòng mến yêu thương tha nhân, lòng luôn hướng tới quê thanh nhàn.