LỜI CA TẠ ƠN
Nguyễn Mộng Huỳnh


1. Chọn con Ngài thương gọi tên, vì yêu Ngài luôn ở bên. Những lúc gian nguy dẫn bước con đi con nào hiểu gì? Vì yêu Ngài ban hồng ân, chọn con trở nên bạn thân. Chúa dắt con đi khốn khó gian nguy con nào sá chi.

ĐK. Chúa cùng đi với con đường xa ngắn hơn, bước chân không sờn. Có Chúa cùng đi với con, dù khi nắng mưa, đẹp ngời ước mơ.

2. Đồng xanh thả tôi nghỉ ngơi, cỏ non mặc tôi thảnh thơi. Dẫn dắt chăn nuôi Chúa sống bên tôi trên vạn nẻo đời. Tình yêu Ngài như biển khơi, đời tôi là con thuyền trôi. Sóng nước mông mênh bát ngát ơn thiêng, tôi nào dám quên!