NGÀI LÀ BẾN ĐỢI
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

ĐK. Chúa chở che, đưa con về bến đợi, đưa con về với Người, giữa giòng đời ngược xuôi.

1. Ngài ơi! Đời chia trăm lối biết xuôi bến nào? Biết xuôi bến nào cho thuyền đời trôi về ngàn sau? Ngàn sau bên Chúa, phúc vinh Nước Trời, phúc vinh Nước Trời bao ngày lòng con hằng ước mơ!

2. Ngài ơi! Bèo trên sóng nước bấp bênh giữa giòng. Bấp bênh giữa giòng cánh bèo dạt trôi chẳng về đâu! Về đâu Chúa hỡi! Xót thương cánh bèo, xót thương cánh bèo eo xèo dạt trôi chẳng bến bờ.

3. Ngài ơi! Ngày đêm sớm tối, chắp tay khấn cầu. Chắp tay khấn cầu cho thuyền đời con về bình yên. Về nơi Thiên Quốc, sẽ buông mái chèo. Sẽ buông mái chèo con về nghỉ ngơi ở với Cha