TIẾNG CHUÔNG CHIỀU
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Chiều xuống nghe tiếng chuông dập dồn như tiếng Chúa gọi con, mà con còn mê mải, mà con còn nghi ngại chưa làm hết hôm nay. Gánh lúa vàng từng bước chân nhịp nhàng, mệt lã cơn đau nẻo đường thập giá gian lao. Chiều xuống nghe tiếng chuông gọi hồn mà con còn lo lắng, đường đi còn xa lắm chưa tìm được ngày mai.

ĐK. Xin thương đỡ nâng đời con Chúa ơi! Khổ đau chất chồng sầu héo đôi môi. Cho con ngước lên nhìn thập giá đơn côi. Để con thấy được Chúa yêu thương phận người.

2. Chiều xuống nghe tiếng chuông dập dồn con cố bước thật mau, mà vai còn mang nặng, mà chân chồn gối mỏi chưa nhìn thấy tương lai. Chuỗi dốc dài từng bước chân mệt nhoài sỏi đá chênh vênh nẻo đường thập giá mông mênh. Chiều xuống nghe tiếng chuông gọi hồn bàn chân dồn mau bước, lòng luôn thầm mơ ước mong tìm gặp ngày mai.