XUÔI DÒNG
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Đời con như nước xuôi dòng, như nước xuôi dòng biết chảy về đâu. Đời con biết chảy về đâu suối ngàn biển sâu hay bến bờ ngàn sau?

ĐK. Hãy đưa con về, con về bên Ngài nguồn bình an hạnh phúc. Hãy đưa con về, con về bên Ngài để hồn con nghỉ ngơi.

2. Đời con như cánh chim bằng, như cánh chim bằng kiếm nẻo về quê. Đời con cánh bằng vượt mây đã mỏi đường bay biết đến ngày nào đây?

3. Đời con như lái đưa thuyền, như lái đưa thuyền gió thổi buồm đưa. Đời con gió thổi buồm đưa, cánh buồm nhặt thưa biết có về nhà xưa?

4. Đời con như suối trên ngàn, như suối trên ngàn suối chảy về Nam. Đời con mãi lặng lờ trôi, có về miền xuôi hay có về biển khơi?