ĐỔI LẤY THIÊN THU
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Có đầy tớ nào mà làm tôi hai chủ? Có đầy tớ nào mà làm công hai chỗ? Hết lòng phục vụ vào chỉ một Chúa thôi. Dùng tiền của đời này mua hạnh phúc quê trời.

ĐK. Lấy của chóng hư để mà mua công phúc. Lấy điều chóng qua để đổi lấy muôn đời. Lấy của chóng hư để mà mua Nước Trời. Lấy điều chóng qua để đổi lấy thiên thu.

2. Sống ở cõi trần đừng chỉ lo tiền của. Sống ở cõi trần đừng chỉ lo cơm áo. Cõi trần tạm bợ chỉ phù vân đó thôi. Chỉ sự sống mai hậu quan trọng nhất trên đời.

3. Những người biết dùng của cải không lâu bền, sắm của lâu bền bằng thực thi bác ái. Sẽ được bạn bè nhận vào nơi sáng tươi, hưởng hạnh phúc thiên đàng bên lòng Chúa muôn đời.