ĐỪNG CỨNG LÒNG
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Nếu tôi không xỏ tay này vào trong cạnh sườn của Chúa thì tôi sẽ không tin đâu. Nếu tôi không xỏ ngón tay vào trong lỗ đinh tay Người thì tôi cũng không tin, thì tôi sẽ không tin.

ĐK. Tô-ma ơi! Hãy xỏ ngón tay vào đây, hãy đưa bàn tay của mình và trong cạnh sườn của Ta. Đừng cứng lòng đừng nghi ngờ nhưng hãy tin. Con xin tin Chúa là Đấng nay phục sinh, chết đi và đã sống lại để mang ngập tràn phúc ân. Lạy Chúa là nguồn cứu độ lạy Chúa con!

2. Phúc cho ai chẳng bao giờ được xem hoặc nhìn thấy Chúa mà kiên vững trong tin yêu. Sẽ luôn luôn nhận thánh ân từ nơi Thánh Tâm tuôn tràn tựa như nước mưa tuôn đổ trong trái tim son.

3. Hãy luôn trông cậy vững vàng dù khi chẳng nhìn thấy Chúa ở trong những khi đau thương. Hãy luôn mang đèn đức tin rọi soi bóng đêm nghi ngại để luôn bước an tâm dù đêm tối vây quanh.