AI KHÔNG CÓ TỘI
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Đã bao nhiêu lần ta cầm đá ném người anh em? Đã bao nhiêu lần ta xét đoán những người chung quanh? Đã bao nhiêu lần ta giận dữ kết tội anh em? Đã bao nhiêu lần gieo lời ác giết người oan khiên?

ĐK. Ai không có tội thì ném đá đi. Ai không có tội thì lên án đi. Ai không có tội thì xét đoán đi. Ai không có tội thì mau xuống tay.

2. Đã bao nhiêu lần ta giận dữ trách người thân quen? Đã bao nhiêu lần ta bới móc kết tội anh em. Đã bao nhiêu lần ta tìm cách hãm hại vu oan? Đã bao nhiêu lần buông lời nói khiến người hoang mang.

3. Đã bao nhiêu lần ta tìm cách chối tội cho ta? Đã bao nhiêu lần ta trách móc đổ thừa vu vơ? Đã bao nhiêu lần ta lầm lỡ trách người oan khiên? Đã bao nhiêu lần gieo lời xấu hãm hại anh em?