XIN TẠ ƠN NGÀI
Lm. Nguyễn Hùng Cường

ĐK. Con xin tạ ơn Ngài Chúa ơi con tạ ơn Ngài. Vì này bao ơn phúc Ngài đổ xuống trên con. Vì này bao ơn phúc Ngài đổ xuống trên con. Vì này bao ơn phúc Ngài đổ xuống trên con.

1. Từ khi con chưa vào đời thì Ngài đã yêu con. Từ khi con chưa biết nói thì Ngài đã chọn con. Yêu thương con vời vợi Ngài yêu thương con vời vợi. Như mẹ hiền âu yếm ủ ấp con thơ ngày đêm.

2. Tình Cha yêu con cao vời vượt ngàn áng mây bay. Tình Cha thương con khôn ví vượt ngàn núi non cao. Yêu thương con đời đời Ngài yêu thương con đời đời. Trong tình Ngài yêu mến hồn ngất say men tình yêu.

3. Ngày mai trên muôn nẻo đường nẻo đường lắm chông gai. Ngày mai trên muôn lối bước gập ghềnh lắm hiểm nguy. Xin Cha thương một đời nguyện xin Cha thương phận người. Cho thuyền tình cặp bến cặp bến yêu thương bình an.

4. Tình Cha theo con mọi ngày và bền vững thiên thu. Tình Cha theo con luôn mãi dìu từng bước con đi. Cho tương lai còn dài tình Cha yêu không đổi đời. Con nguyện làm nhân chứng làm chứng nhân cho tình yêu.