CA NHẬP LỄ 9
Lm. Nguyễn Văn Trinh


1. Hân hoan về đây dâng ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong tiếng hát thanh bình. Sức sống đã lên trong muôn người yêu thương. Xin mang đến đây bao hy vọng của nhau.

2. Muôn dân về đây dâng ngài cuộc sống. Bao nhiêu ngày qua đang xây đắp cho đời. Chúa đã hiến trao nên lễ vật hy sinh. Sống với thế nhân luôn luôn trọn tình yêu.

ĐK: hát lên đi muôn dân hoàn cầu. Cùng hát lên đi vang trào thế giới. Tình yêu tươi thắm mãi, niềm tin vươn sức sống, cùng nhau đi tạo thế giới. Hát lên đi muôn dân địa cầu. Cùng hát lên đi rung chuyển thế giới. Tình yêu sẽ chiến thắng từ đây và mãi mãi. Phục sinh đang độ nở hoa.