TÌNH TRỜI
Hà Trần


1. Khi con chưa ra đời, tình Ngài đã đến trong con, như hương thơm men nồng, làm con say đắm hoài. Tuy con chưa biết ngài, tình Ngài đã thấm trong tim, cho con một sức sống, cho con một lẽ sống, sống vì mến yêu. Thương con Ngài thương mãi. Yêu con yêu mỗi ngày. Cho con tình thắm thiết. Một đời đầy mến thương. Thương con Ngài thương mãi. Yêu con yêu mỗi ngày. Cho con tình thắm thiết. Một đời đầy mến thương.

2. Khi con sinh ra đời, mẹ cha ôm ấp nâng niu, chăm nuôi con từng giờ, đỡ nâng con mỗi ngày. Nay con biết đến Ngài, vì mẹ cha mến yêu con. Cho con học tín lý, cho con được biết Chúa, mối tình đắm say. Thương con Ngài thương mãi. Yêu con yêu mỗi ngày. Cho con tình mẫu tử. Cuộc đời đầy nghĩa sâu. Thương con Ngài thương mãi. Yêu con yêu mỗi ngày. Cho con tình mẫu tử. Cuộc đời đầy nghĩa sâu.

3. Khi con đi ra đời, trần gian sao lắm chua cay, như sương rơi dạt dào làm tim con khốn cùng. Nay con đến với đời, tìm Ngài nơi chốn thương đau. Đưa nhau tìm kiếm Chúa, đưa nhau tìm lẽ sống, suốt đời tiến thân. Con đi tìm mãi mãi. Con theo bóng dáng Ngài. Cho con tìm thấy Chúa. Dẫu đời đầy éo le. Con đi tìm mãi mãi. Con theo bóng dáng ngài. Cho con tìm thấy Chúa. Dẫu đời đầy éo le.

4. Khi con đi theo ngài, đời con sao lắm tươi vui, như hoa tươi đua cười, trần gian vui hát cười. Nay con đi theo Ngài, thì Ngài thêm sức cho con. Cho con một ánh sáng, cho con đời tươi sáng, sáng như đuốc thiêng. Con vui và vui mãi. Con tin có hy vọng. Mai sau về cõi phúc. Và ngàn đời hát khen. Con vui và vui mãi. Con tin có hy vọng. Mai sau về cõi phúc. Và ngàn đời hát khen.