HIỆP DÂNG THÁNH LỄ
Thu Sơn & Nguyễn Hữu Đang


ĐK: Hãy tiến dâng mình hợp với Bánh Lễ thanh tịnh, hiến với Nhiệm Thể nên một của lễ Hy sinh. Tẩy rửa bao lầm lỗi khắp trên gian trần và xin cho nhân loại hưởng ngàn phúc ân. Hãy tiến dâng mình hợp với Chén Rượu thanh tịnh, hiến với Nhiệm Thể nên một của lễ Hy sinh. Thiết tha van nài Chúa giơ tay khoan hồng đoàn con dâng kính thờ Chúa Cả muôn trùng.

1. Xưa đoàn dân trẩy sa mạc tiến dâng lễ thờ, trầm hương thơm ngát bay toả tới ngai vua nhân từ. Nay đoàn con hiến thân cùng Bánh Rượu vẹn tuyền, lòng thêm lửa yêu mến vững chung một niềm tin.

2. Chiên lành xưa đổ tuôn giòng máu chuộc tội đời, lập công xin Chúa Cha mở cửa kho thiêng ơn trời. Nay đoàn con hiến dâng Thịt Máu Chiên nhiệm mầu, ngàn ơn thiêng khao khát thiết tha con quỳ tâu.

3. Cha hiền xin đổ ơn hợp nhất trên cõi đời, thành tâm liên kết trong Nhiệm Thể luôn luôn chẳng rời. Chung một của lễ, chung một đức tin tuyệt vời, đời sau hưởng vinh phúc sẽ chung một niềm vui.