LỄ DÂNG ĐỜI CON
Thiên Linh


Trên tay con Chúa ơi! Của lễ dâng cao hạnh phúc tuôn trào. Trên tay con Chúa ơi! Mộng ước thơ ngây tiến dâng lên Ngài đây.

ĐK: Dâng cao dâng cùng dâng cao dâng đời con trinh trong lễ dâng thắm nồng. Dâng cao dâng hồn say lâng lâng tình thơ trao dâng hương tinh trắng. Dâng cao dâng đời con tay không trần gian không vương đẹp lễ dâng.

1. Lễ dâng là bánh tinh tuyền là chén diệu huyền. Lễ dâng cuộc sống âm thầm bao bước thăng trầm. Ngày từng ngày qua, gập ghềnh sỏi đá, hiến dâng lễ dâng đời con.

2. Tiến dâng hoa thắm tuyệt vời một đoá hương trời. Tiến lên theo tiếng gọi mời dâng hiến cuộc đời. Trọn vẹn tuổi xuân, trọn cả cuộc sống, hiến dâng lễ dâng đời con.

3. Thắp lên ánh nến diệu vời dâng tiến Vua Trời. Ước mơ thắp sáng cuộc đời, thắp sáng cho người. Nguyện một đời con là ngọn lửa cháy, mến thương thắp lên niềm vui.

4. Tiến dâng làn khói hương trầm trong tiếng nguyện cầu. Lễ dâng một kiếp hồng trần, một kiếp vui buồn. Tình Ngài dìu đưa, đường dài trần thế, Chúa ơi sắt son niềm tin.