TIẾNG CHUÔNG PHỤC SINH
Phạm Đức Huyến – Vũ Đình Ân


ĐK. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Tiếng chuông vang mừng Chúa đã thật Phục Sinh, mừng Chúa đã thật hiển vinh, coong kính kính kính coong. (Sự chết nay lùi về phía sau) Và sự sống đã chiến thắng được sự chết, trong một cuộc đấu diệu kỳ (Chúa đã chiến thắng vinh quang) Ngài đã sống lại thật sáng láng (thật sáng láng). Trên thiên cung hân hoan (trên thiên cung vui mừng) nơi dương gian hát vang, nơi dương gian tôn vinh, thờ lạy Chúa mọi nơi, tôn vinh Chúa (muôn ngàn đời, coong coong).

1. Nhiệm mầu Phục Sinh là nguồn ơn thiêng chứa chan, sự sống trường sinh Chúa đã ban cho nhân trần. Bằng một tình yêu là Ngài chết trên thánh giá và đã sống lại cho muôn người được cứu độ.

2. Trần hoàn mừng vui trong muôn câu ca chúc tụng, cảm mến hồng ân Chúa đã ban cho nhân trần. Một cuộc đời mới đầy tình Chúa luôn gắn bó dìu dắt muôn người đi trên đường đầy thánh ân