TÌNH CA THẬP TỰ
Mai Nguyên Vũ

1. Hãy đến bên Người, hãy thì thầm tiếng yêu. Hãy đến bên Người tay choàng Thập tự Giá, cùng đi lên đồi cao, học nối kết khổ đau với Tình Yêu vững bền, với triều thiên hiển vinh.

ĐK. Ôi Thánh Giá vút cao trên dương thế, hãy dang tay ôm con vào huyền siêu. Ôi ngây ngất tim con reo khúc hát yêu thương trao về người dấu yêu.

2. Hãy đến bên Người, hãy thì thầm tiếng yêu. Hãy tháp cuộc đời lên Thập Tự yêu dấu. Chiều thứ sáu khổ đau, cùng bão tố tàn mau. Ánh Phục Sinh sáng ngời sẽ bừng lên khắp nơi.

3. Hãy đến bên Người, hãy thì thầm tiếng yêu. Hãy hát lên lời ca ngợi Thập Tự Giá. Cành cây khô trổ hoa, điểm sắc thắm đời ta. Máu hồng nước mắt ngà lắng đọng nên sắc hoa.

4. Bạn muốn theo Người hãy từ bỏ chính thân, Hãy vác Thập Hình theo Người lên núi thánh, cùng hiến tế mạng sống, từ giã kiếp phù vân. Ánh Phục Sinh cuối trời sẽ bừng lên sáng tươi.